Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

unia-logo

BLASKI I CIENIE KAMA WOJCIECHOWSKA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budowanie odporności firmy BLASKI I CIENIE KAMA WOJCIECHOWSKA na ekonomiczne skutki pandemii COVID-19.

Przedmiotem niniejszego projektu jest zakup :
    • sauny zewnętrznej – 1 szt.
    • przyczepy kampingowej – 1 szt.
    • wanny SPA – jacuzzi – 1 szt
    • koszy rattanowych plażowych – 3 szt
    • mebli ogrodowych – 1 kpl
    • grilla ogrodowego – 1 szt
    • laptopów – 3 szt
    • platformy internetowej ze sklepem online

Realizacja projektu będzie przebiegać w następujących etapach:
    • Etap 1 – wybór dostawcy w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR oraz FS na lata 2014-2020
    • Etap 2 -Podpisanie umowy z dostawcami
    • Etap 3 – zakup sprzętu
    • Etap 4 – Zakończenie realizacji
Cel projektu: Celem głównym projektu jest podjęcie przez firmę Blaski i Cienie Kama Wojciechowska kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność, do 31.12.2023 r.

Beneficjent: BLASKI I CIENIE KAMA WOJCIECHOWSKA
Wartość projektu: 611 675,41 zł
Dofinansowanie projektu: 427 625,76 zł

Blaski i Cienie Sklep internetowy
ul. Lubelska 45A
10-410 Olsztyn

Blaski i Cienie Sklep internetowy
ul. Lubelska 45A
10-410 Olsztyn